Komunální technika
Mulčovače Müthing pro údržbu areálů

Proč byste měli mulčovat?

Mulčování jako trvale účinná péče o zelené plochy nejen pro poskytovatele komunálních služeb

Výsledek práce je to, co je nejdůležitější. To platí jak pro občany, tak i pro realizační komunální společnosti, poskytovatele služeb a správce areálů. Atraktivní přirozeně udržované zelené plochy jsou nezbytné při dodržení všech bezpečnostních hledisek. Je třeba vzít v úvahu následující aspekty:

  • Žádné ochranné prostředky v místech, kde si hrají děti nebo kde se zdržují domácí zvířata
  • Ekologicky šetrné postupy údržby
  • Trvalá péče k zachování obvyklé vizuální kvality
  • Krátké doby provedení prací při nízkých nákladech

Jedním z nejdůležitějších článků při realizaci údržby pomocí mulčování je podporovat přírodu v jejích přirozených procesech.

  • Jemné zmulčování porostu vede k rychlému zetlení, přičemž během velmi krátké doby dojde k opětovnému obnovení upraveného vizuálního dojmu.
  • Rychle zetlelý mulč je vynikající živina, která se při mulčování navíc také rovnoměrně rozprostře. Tím zcela odpadá potřeba dodatečného hnojení.
  • Jestliže se traviny a plevele zmulčují před vysemeněním, spolehlivě se tím omezí jejich šíření na extenzivně ošetřovaných krajnicích.
  • Aktivované biologické procesy v půdě vedou k lepší sjízdnosti a vyšší odolnosti vůči suchu.

Extenzivně ošetřované plochy vyžadují stabilní mulčovače pro velké množství porostu a intenzivně ošetřované plochy potřebují vynikající kvalitu sekání. Optimálních výsledků ve všech oblastech dosáhnete s mulčovači Müthing, které lze přesně přizpůsobit daným požadavkům, ať již chcete hospodárně pomocí extenzivního zásahu vyřešit údržbu plochy nebo musíte účinně a intenzivně udržovat plochu na fotbalovém hřišti.

 

Sportoviště a dětská hřiště

Údržba sportovišť a dětských hřišť vyžaduje otimální a vizuálně dokonalé povrchy. Mulčovače Müthing drtí porost zvlášť intenzivně, což samo o sobě vede díky rychle a rovnoměrně rozprostřenému zetlenému materiálu plnému živin k zdravým rostlinám a sytě zeleným plochám. Aktivované biologické procesy v půdě zlepšují kvalitu plochy z hlediska možnosti hraní i při velkých objemech srážek a zajišťují nejlepší odolnost vůči suchu.

Golfová hřiště

Údržba greenů se provádí každý den, oblasti fairway a semirough by měly mít prvotřídní vizuální vzhled a umožňovat optimální hru, a to s výrazně nižší pracností a s nižšími náklady. Díky intenzivnímu drcení a tím i rychlejšímu tlení výsledného materiálu dosahují mulčovače Müthing perfektního stavu jednotlivých povrchů a umožňují také extenzivní péči o oblasti roughs.

Parky a parkové areály

Parky a parkové areály se často pyšní květinovými loukami a zároveň intenzivně udržovanými plochami, kde si návštěvníci mohou na trávník lehnout. Naše vynikající drcení porostu dokáže obnovit v nejkratší možné době udržovaný vzhled zelených ploch a zajistí omezení množství plevele při současném zachování žádoucích květinových louček.

Obchodní plochy a staveniště

Údržba obchodních ploch a stavenišť je velmi důležitá, protože tyto plochy musí při nízkých nákladech budit dojem udržovaných ploch jak u investorů, tak i v sousedství. Esxtenzivní údržba pomocí mulčování jednou až dvakrát ročně zajistí sytou zeleň na požadovaných plochách a navíc omezí možnost osídlení škodlivými hlodavci.

Úhory a luční plochy

Extenzivně udržované úhory a luční plochy se vyznačují velkým množství porostu. Tento velký objem hmoty se musí rychle rozdrtit, aby byl zaručen rychlý a bezpečný proces tlení. Zamezí se tak tvorbě plísní a hnilobnému zápachu, přičemž plochy působí vizuálně příjemně.

Krajnice a zelené pásy kolem silnic

Údržba krajnic a zelených pásů kolem silnic je důležitá pro bezpečnost silničního provozu a zároveň klade důraz na příjemný vzhled podél dálnic, silnic a cest. Dlouhé intervaly mezi údržbou a zároveň rychlé znovuzazelenání ploch jsou na těchto plochách stejně žádoucí, jako intenzivní rodrcení mulče za účelem snížení nebezpečí požáru v suchých obdobích.

Odvodňovací kanály a sběrné nádrže

Odvodňovací kanály a sběrné nádrže je potřeba chránit pře ucpáním v důsledku odplavení posekané hmoty, a to jejím rychlým zetlením. Vedle průchodů a přepadů klade takový terén s příkrými svahy zvláštní požadavky na stabilitu. V tomto ohledu mulčovače Müthing přesvědčí své uživatele svým nízkopoloženým těžištěm.

Müthing jako čelní dodavatel komunální techniky

Müthing patří k čelním dodavatelům komunální techniky v Evropě. Zákazníci ze 32 zemí si již mnoho desetiletí spojují značku Müthing s kvalitními výrobky „Engineered in Germany“. Firma byla založena v roce 1898 jako obchod s kosami a náhradními díly v německém Sauerlandu. První mulčovač Müthing byl vyvinut, zkonstruován a prodán již v roce 1998. Během následujících dvou let se mulčovače začaly vyvážet do mnoha dalších zemí. Dnes má firma za sebou již více než 120-ti letou tradici, na kterou navazuje již 4. generace nadšení a zkušeností ve spojení se zaměřením na zákazníka.

 Kontaktujte nás

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a my se Vám ozveme.