Jak zvýšit výnosy plodin pomocí centrálního systému huštění pneumatik

Snížení zhutnění půdy

Snížení zhutnění půdy a zlepšení propustnoti vody jsou dva důležité faktory pro zvýšení výnosů plodin na vašich farmách. Centrální systém huštění pneumatik (CTIS-Central Tyre Inflation System) od společnosti Valtra je chytrý způsob, jak snadno upravit tlak v pneumatikách traktoru. Dokáže zminimalizovat zhutnění půdy a sníží zároveň i spotřebu paliva. Tým společnosti AGCO Global Agronomy and Farm Solutions nedávno provedl terénní studie, aby určil účinky na zhutnění půdy a palivovou účinnost jízdy s různými tlaky v pneumatikách pomocí Valtra CTIS. V tomto článku se podíváme na výsledky studie a důsledky pro zvýšení výnosů plodin a zlepšení spotřeby paliva.

Důležitost správného tlaku v pneumatikách traktoru

Jízda s traktorem na poli se správným tlakem v pneumatikách pomáhá rozložit váhu váhu traktoru na větší plochu, čímž se snižuje zhutňování půdy. To také zlepšuje trakci a minimalizuje prokluz, čímž se snižuje spotřeba paliva. Existuje přímá souvislost mezi použitím nižšího nahuštění pneumatik a zvýšením výnosu. Velikost vlivu na výnos se výrazně liší v závislosti na typu půdy, vlhkosti půdy a zatížení náprav.

Co je Central Tyre Inflation System?

Centrální systém huštění pneumatik monitoruje a upravuje tlak v pneumatikách traktoru pomocí kompresoru traktoru. U Valtra CTIS lze nastavit správný tlak v pneumatikách z terminálu SmartTouch. Traktor pak přifoukne nebo upustí pneumatiky na tlak zvolený obsluhou.

Systém huštění pneumatik a lepší výnosy

Některé studie ukázaly, že jízda s centrálním systémem huštění pneumatik může snížit zhutnění půdy až o 30% ve srovnání s jízdou se standardním tlakem v pneumitikách. Studie Purdue University zjistila, že snížení zhutnění půdy prostřednictvím systému pro huštění pneumati zvýšilo výnosy sóji o 30-100 kg na hektar. Další studie v Journal Of Agricultural Science zjistila výrazné zvýšení výnosu jarního ječmene až o 11% při použití centrálního systému huštění pneumatik ve srovnání se standardními tlaky v pneumatikách. Výzkum publikovaný v Journal of Agricultural Engineering Research zjistil, že použití systému huštění pneumatik na traktoru snížilo utužení půdy a zvýšilo výnos ozimé pšenice až o 8% na testovacích plochách.

Studie týmu AGCO Global Agronomy and Farm Solution

V říjnu 2023 tým AGCO Global Agronomy and Farm Solution provedl terénní studie v Dánsku na poli o rozloze 18 ha, aby otestoval účinky práce s různými tlaky v pneumatikách na efektivitu práce, zhutnění půdy a spotřebu paliva. Studie používala systém CTIS od společnosti Valtra k úpravě tlaku v pneumatikách Valtra Q305 pomocí třech různých tlaků v pneumatikách 0,6 barů, 1,6 barů a 2,0 baru. Zkušební práce zahrnovaly použití kultivátoru o šířce 5 metrů s pracovní hloubkou 20 cm. Každý testovací pozemek pokrýval celé pole. To bylo možné pomocí nastavení Valtra Guide. Díky tomu bylo možné zahrnout do testování všechny typy půdy a terény. Výsledky byly poté analyzovány, aby poskytly reprezentativní analýzu dopadu při různých tlacích v pneumatikách. Různé standardy v metodice (jako je použití Valtra SmartTurn, Valtra Guide, standardní závaží a standardní hloubka zpracování půdy 20 cm) zajistily konzistenci. Použité pneumatiky byly Bridegestone VF600/70 R30 + VF710/70 R42.

Výhody použití centrálního systému huštění pneumatik od společnosti Valtra

Studie zjistila, že použití CTIS snížilo prokluz kol, což vedlo k o 1,8% vyšším výnosům. Hloubka zhutnění půdy byla snížena o 17% ve srovnání s  neupravováním tlaku v pneumatikách. Jens Christian Jensen, vedoucí studie, agronom AGCO, zdůraznil důležitost obou metrik pro zvýšení výnosu plodin „Potenciál výnosu se každý rok snižuje o 3-5% kvůli zhutnění půdy. Využití systému CTIS může zemědělcům pomoci snížit tyto ztráty na výnosu. Studie taktéž odhalila, že spotřeba paliva se snížila použitím správného tlaku v pneumatikách.

Valtra CTIS systém je dostupný pro série N, T a Q.

(zdroj online Valtra blog)Kontaktujte nás

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a my se Vám ozveme.