Cisterna Samson s aplikátorem

Hnědá úsporám 2024

Hnědá úsporám je národní program v České republice, který má za cíl podporovat zpracování bioodpadu. Toho dosahuje prostřednictvím kvalitního vybavení, které mohou lidé pořídit. Modernizací kompostáren nebo bioplynových stanic mohou stávající procesy zvládat efektivněji a rychleji, což snižuje provozní náklady.

O dotace na aplikaci kompostu na zemědělskou půdu a založení či rozšíření kompostáren lze požádat až do 2.9.2024 nebo do vyčerpání alokace. Omezení podání pouze jedné žádosti do jednoho podtitulu bylo zrušeno.

 

PODTITUL A

 • Žadatel malý nebo střední podnik, zemědělec, který obhospodařuje půdu a má ji zapsanou v LPIS.
 • Bude odebírat kompost ze své či cizí kompostárny (od jiného zemědělce, technických služeb, obcí) a ten aplikovat na jím obhospodařovanou půdu – orná půda (R), travní porost na orné půdě (G), úhor (U), trvalý travní porost (T), vinice (V), chmelnice (C), ovocný sad (S).
 • Může pořídit: rozmetadlo a stroje na zapravení (pluh, podmítač, kypřič…), stroje na transport kompostu (nelze auto či traktor, pouze stroje tažené), digestátu či fugátu (včetně cisterny), zpevněné plochy skladování kompostu, váhy.
 • Výše dotace: 60 %
 • Uznatelné náklady: 4 tis. Kč/tuna aplikovaného kompostu/rok a 18000 Kč bez DPH/ha obhospodařovaného ZPF.
 • Příklad: uznatelné náklady 1 mil. Kč = min. 250 tun kompostu za rok, minimálně 56 ha (R,G,U) v LPIS.

PODTITUL B

 • Žadatel bez omezení velikosti, který bude aplikovat kompost/digestát/fugát na své nebo cizí pozemky (jiného zemědělce) – orná půda (R), travní porost na orné půdě (G), úhor (U), trvalý travní porost (T), vinice (V), chmelnice (C), ovocný sad (S).
 • Může pořídit: rozmetadlo, stroje na zapravení kompostu nebo stroj na aplikaci digestátu/fugátu, stroje na transport kompostu (nelze auto či traktor, pouze stroje tažené), digestátu či fugátu (včetně cisterny), zpevněné plochy skladování kompostu, váhy. Digestát a fugát může být i ze zemědělské BPS.
 • Výše dotace: 70 % v režimu „de minimis“ (tj. max. 200 tis. EUR).
 • Uznatelné náklady: 1500 Kč bez DPH/tuna aplikovaného kompostu/rok a 6000 Kč bez DPH/ha obhospodařovaného ZPF.
 • Příklad: uznatelné náklady 1 mil. Kč = min. 667 tun kompostu za rok, minimálně 167 ha (R,G,U) na které bude aplikován kompost.

PODTITUL C

 • Žadatel bez omezení velikosti – nový nebo stávající provozovatel kompostárny
 • Může pořídit: stavební plochy, stroje do kompostárny bez omezení (štěpkovač, překopávač, drtič, síto, váhy, cisterna..). Nejsou způsobilé traktory a manipulační technika s klasickým pohonem. Je způsobilá manipulační technika (ne traktor) s elektrickým pohonem.
 • Výše dotace: 70 % v režimu „de minimis“ nebo ve výši regionální podpory
 • Uznatelné náklady 18 tis. Kč/t/rok navýšení BRKO a čistírenských kalů z komunálních ČOV.
 • Založit či rozšířit lze i komunitní kompostárny, malé i velké zařízení.

Dotace Hnědá úsporám vám ušetří až 70 % výdajů. Rozpočet projektu musí být minimálně 750 000 KčDo rozpočtu můžete zahrnout i administrativní výdaje až do výše 5 % z rozpočtu projektu. 

Pokud potřebujete poradit, obraťte se na nás prostřednictvím formuláře:

Přejít na formulář

 Kontaktujte nás

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a my se Vám ozveme.