již proběhlo

16.05.2024

Traktory Valtra série Q a T v plném provozu v lese

Lesní dopravní síť je následkem intenzivního provozu těžební techniky v souvislosti s kůrovcovou kalimitou na mnoha místech ve velmi špatném stavu. Po odeznění kůrovcové kalamity je potřeba nějakým způsobem poškozené cesty vrátit do původního stavu. Podle druhu cest a jejich povrhu se nabízí více způsobů a možností. Můžete zvolit nový asfaltový či betonový povrch, nebo navézt a doplnit původní materiál, většinou kamenivo, anebo využít stávající materiál, promíchat ho, urovnat a zhutnit.

Děkujeme za spolupráci našemu obchodnímu partnerovi Forest Meri a finské firmě SUOKONE OY, která je u nás známá především výrobou půdních fréz MERI CRUSHER, že jsme mohli s traktory Valtra série Q a T být součástí ukázky technologie, která využívá právě jen stávající materiál v tělese cest, který rozdrtí, urovná a zhutní. Z ekonomického hlediska se jedná o jednu z nejméně nákladných variant. Cílem bylo se přesvědčit, zda tato technologie, která je úspěšně používána ve Finsku, je vhodná i pro podmínky v České republice. Jak to dopadlo se podívejte na videu.