již proběhlo

13.09.2023 - 14.10.2023

Den zemědělce Kámen

Dovolte, abychom vás pozvali na tradiční polní výstavu Den Zemědělce v obci Kámen – celostátní výstavu a především aktivní předvádění práce zemědělských strojů. Na základě požadavku vystavovatelů bude nově zařazena sekce živočišné výroby, ukázky práce lesních traktorů a vyvážeček, elektromobilů a tradiční součástí budou ukázky zahradní a komunální techniky.

Výstava proběhne ve dnech 13. a 14. 9. na polním letišti v obci Kámen, tradičně ve spolupráci s domácím zemědělským podnikem VOD Kámen.

Ve středu 13. 9. se bude program týkat manipulátorů a pásového zpracování půdy, v horní části letištní plochy pak bude připraven polygon pro lesní techniku, komunální techniku a elektromobilitu.

Ve čtvrtek 14. 9. jsou hlavním tématem žací stroje, následovat bude na připraveném polygonu předvádění postřikovačů a souběžně pak aplikace kejdy do půdy. Program předvádění strojů bude ukončen vždy po 12. hodině, aby měli návštěvníci výstavy následně dostatek času věnovat se technice, která je zaujala, nebo kterou si chtějí sami vyzkoušet.